Obowiązkowe szkolenia okresowe BHP zakończone certyfikatem.

W prosty i szybki sposób możesz zrealizować obowiązkowe szkolenia okresowe w miejscu i czasie dogodnym dla Ciebie.

Zapraszamy do odbycia szkoleń okresowych w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zorganizowanych w formie samokształcenia kierowanego (e-learningu), w pełni zgodnego z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Informacje na temat pozostałych usług prowadzonych przez naszą firmę znajdują się pod poniższym adresem internetowym: http://bhpspec.com


Zapisz się indywidualnie lub grupowo na szkolenie okresowe już teraz!

  Available courses

  Cena podstawowa: 40,00zł brutto.

  Ramowy program szkolenia:

  1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi 
i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
  3. Wypadki przy pracy.
  4. Organizacja pracy przy monitorze ekranowym. 
  5. Ochrona przeciwpożarowa.
  6. Pierwsza pomoc.

  Cena podstawowa: 75,00zł brutto.

  Ramowy program szkolenia:

  1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi 
i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
  3. Wypadki przy pracy.
  4. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bhp.
  5. Ochrona przeciwpożarowa.
  6. Pierwsza pomoc.

  Cena podstawowa: 150,00zł brutto.

  Ramowy program szkolenia:

  1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. Identyfikacja, metody identyfikacji, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
  3. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy
  4. Wypadki przy pracy – ustalanie przyczyn i okoliczności.
  5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bhp.
  6. Ochrona przeciwpożarowa.
  7. Pierwsza pomoc.

  Cena podstawowa: 40,00zł brutto.

  Ramowy program szkolenia:

  1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi 
i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
  3. Wypadki przy pracy.
  4. Organizacja pracy przy monitorze ekranowym. 
  5. Ochrona przeciwpożarowa.
  6. Pierwsza pomoc.

  Cena podstawowa: 40,00zł brutto.

  Ramowy program szkolenia:

  1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi 
i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
  3. Wypadki przy pracy.
  4. Organizacja pracy przy monitorze ekranowym. 
  5. Ochrona przeciwpożarowa.
  6. Pierwsza pomoc.

  Cena podstawowa: 40,00zł brutto.

  Ramowy program szkolenia:

  1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi 
i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
  3. Wypadki przy pracy.
  4. Organizacja pracy przy monitorze ekranowym. 
  5. Ochrona przeciwpożarowa.
  6. Pierwsza pomoc.

  Cena podstawowa: 75,00zł brutto.

  Ramowy program szkolenia:

  1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi, występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. Wypadki przy pracy.
  3. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne). Rozwiązania techniczne.
  4. Ochrona przeciwpożarowa.
  5. Pierwsza pomoc.